/9
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Marvel: Long châu siêu Broulee 】 Raleigh trùng sinh đến thế giới Marvel, có long châu siêu · Broulee người Saiyan cơ thể cùng với toàn bộ thực lực!

Hắn là chiến thắng siêu lam Tôn Ngộ Không Vegeta vô địch người Saiyan!

Thiên Khải? Có thể ngăn cản ta một đầu ngón tay sao? Hỏa Phượng Hoàng?** A!

Đệ nhất pháp sư? Cũng ở vào trạng thái ế ẩm.

Diệt bá? Odin? Ta mở siêu một đôi ngươi bày tỏ một chút tôn kính tốt.

Trừ cái đó ra, Raleigh còn có một cái Chư...

Truyện ngẫu nhiên