/6
Sách mới hải các tiểu thuyết Internet miễn phí cung cấp tác giả ( Đồ ăn cho mèo ) kinh điển tiểu thuyết: 《 Marvel: Ta có thể vô hạn rút ra thuộc tính 》 chương mới nhất đọc đầy đủ phục vụ, trạm [trang web] đổi mới kịp thời, không pop-up quảng cáo, hoan nghênh quang lâm (www.xinshuhaige.net) quan sát tiểu thuyết: Bởi vì ngoài ý muốn mà đi tới thế giới Marvel, hơn nữa vừa ra trận liền sa vào đến chiến tranh ở trong rừng Tiểu Ba, thu được thứ nguyên rút ra hệ thống.

Ở đây hắn trở thành đời thứ nhất người báo thù, hơn nữa tận mắt chứng kiến thế giới Marvel hướng đi.

“Chúc mừng túc chủ, rút ra đến Shirai Kuroko năng lực, không gian di động!” “Ghi chú: Sử dụng năng lực này cần cực cao phép tính!

Hiện đã trợ giúp túc chủ cường hóa đại não khả năng tính toán!” Cứ như vậy, rừng Tiểu Ba không chỉ có trở thành mọi người trong miệng anh hùng, đồng thời lại đạt được công huân, thành công gia nhập vào đời thứ nhất Avengers.

Truyện ngẫu nhiên