/6

Xuyên qua song song thế giới, hiểm tao ác quỷ đoạt mệnhCũng may thức tỉnh tru yêu hệ thống, chém yêu đổi tuyệt thế công pháp.Linh khí sống lại, Tần Dương tổ tiên một bước, tu luyện kim cương bất diệt thể, thân thể vô địch!Đương người khác vừa mới đi lên tu luyện chi lộ khi, Tần Dương sớm đã ngạo nghễ hậu thế điên!

Truyện ngẫu nhiên