/19
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Chiến đội thế giới chi siêu cấp đai lưng 】 xuyên qua siêu cấp chiến đội thế giới, thu được thần cấp đai lưng hệ thống, bắt đầu thú điện chiến đội cường long giả thế giới.

Thu được đủ loại chiến sĩ tạp, vũ khí tạp, vật tư tạp...

Siêu cấp chiến đội thế giới, sinh ra một vị kết nối thế giới cường giả tuyệt thế!

Truyện ngẫu nhiên