/23

Về sơn dã tiểu thần y:Nhân khốn cùng bị bắt thôi học, nhân thôi học mà mất đi bạn gái, ngoài ý muốn đạt được Thần Nông tinh hồn.Quyền dỗi thôn bá trấn bá, thành ẩn cư hương dã siêu cấp thần y, dẫn dắt thôn dân đi lên khá giả chi lộ.Quyền quý mời chào! Trùm kết giao! Mỹ nữ theo đuổi! Các loại các dạng chuyện tốt ùn ùn kéo đến.

Truyện ngẫu nhiên