/13

Đây là một cái do các Triệu hoán sư chủ đạo thế giới, ở thế giới này, Triệu hoán sư là trung ương trên sàn nhảy chói mắt nhất vai chính.Đây là một cái siêu năng thế giới, từ thời xa xưa thần thoại nó đã bị một thế giới tràn đầy ma quái cùng yêu thú xâm lấn, khiến nó vốn có lịch sử cũng vì vậy bẻ cong, theo một tương lai xa lạ.Khi cái kia thần bí khó dò càng cao thế giới trở nên đưa tay là có thể chạm tới lúc, cuộc phản công dị giới đang được chuẩn bị bộc phát thì … hắn, hàng lâm đế quốc Đại ViêmTriệu hoán sư đặc sắc cố sự, liền như vậy bắt đầu. . .Hệ thống: (dị năng của Xmen + phương tây Ma pháp sư + Triệu hoán lưu)Yêu thú xâm lấn thế giới này nhưng cũng mang đến các giới châu trong thân thể, từ đây khiến cho thế giới này có các giác tỉnh giả lại thêm 1 hệ thống siêu phàm mới, đó chính là Triệu hoán sư+ trời sinh ra thì đã giác tỉnh các loại thiên phú như thuận phong nhĩ, thiên lý nhãn, điều khiển nguyên tố … thì gọi là tiên thiên Giác tỉnh giả. dùng tự do bất cứ lúc nào chì cần còn tinh thần hay thể lực+ còn người bình thường hay các tiên thiên giác tỉnh giả dung hợp giới châu ra năng lực mới thì năng lực này gọi là hậu thiên thiên phú Giác tỉnh giả.+ hậu thiên thiên phú (hay pháp thuật vị) phải dựa vào thần lực để thôi thúc, thần lực này là thụ động theo thời gian phục hồi.+ giới châu có rất nhiều loại khác nhau, mỗi dung hợp một viên sẽ tăng lên người (thể lực) ( các điểm chứa thần lực) (một hay nhiều dạng thiên phú pháp thuật đặc trưng của loại giới châu đó) … mà thể lực, thần lực, pháp thuật tăng nhiều ít đều phụ thuộc vào mức dung hợp xấu, tốt hay hoàn mỹ đến mà quyết định+ dung hợp giới châu càng nhiều thì càng mạnh, mỗi dung hợp 1 viên đều phải vào mộng cảnh tiếp thu thử thách, chết trong thì ngoài chết, không chết mà nhiệm vụ không thành thì cũng chả thu được gì, còn hoàn thành bao nhiêu thì thưởng bấy nhiêu.+ triệu hoán vật thú người phép … theo triệu hoán sư lên cấp thì uy lực cũng theo tăng lên, điểm triệu hoán càng giảm+ 1 loại giới châu chỉ cho phép dung hợp 1 lần+ triệu hoán thuật có loại chỉ có thể triệu hoán 1 cái ( thích khách, chó Hắc long, phúc thần đồng tử … ) có loại có thể triệu hoán nhiều ( nông dân, nô binh, kỵ binh, hỏa cầu thuật, ….)+ các phép thuật có thể kết hợp với nhau như

cạm bẫy thuật + lôi đình thuật – lôi võng

triệu hoán roi + hỏa cầu thuật – roi lửa+ nhiều giới châu khác nhau nhưng nếu thu được phép thuật triệu hoán giống nhau sẽ dung hợp mạnh lên như

Đan sư dung hợp càng nhiều càng biết chế tác càng nhiều đan được

Thích khách dung hợp 7 viên là cấp 7 thích khách, khi triệu hoán ra có thể khiến thích khách có thể thi triển 6 pháp thuật khác nhau của triệu hoán sư khiến ám sát thuận lợi hơn+ có 3 viên giới châu đặc biệt (Thẩn Hỏa, Thần Đàn, Thần Nhân) nếu ai có thể dung hợp thành công cả ba thì sẽ lấy cái này làm căn cơ trở thành Triệu hoán sư+ Có hàng vạn loại giới châu có các công dụng khác nhau nhưng tác dụng giống nhau thì chia nhóm như

Thú giới châu (triệu hoán hổ, báo, chó, ngựa … )

Khí Vật giới châu (trường kiếm, thuẫn, giáp, giáo, đao ......)

Bảo Tàng giới châu (chứa kiến thức trở thành các loại chức nghiệp Chế khí sư, luyện đan sư, Thần văn sư, … )

Thần Lực giới châu (tăng điểm thần hỏa, mở rộng Bí mật thành đàn)

Nguyên Tố giới châu ( chứa các pháp thuật các hệ nguyên tố)

Thần Kỹ giới châu ( tay sắt, cổ kim cương, ... biến hóa dạng võ kĩ)

Mỹ Nhân giới châu (có thể triệu hoán các mỹ nữ khác nhau)

Thần Thoại giới châu (các nhân vật thần thoại - lấy được 1 dạng phép thuật của thần tiên này)

Hộp Đen giới châu – (là các viên giới châu tác dụng chưa biết)

…………..

hệ thống:

(Bí Mật Đàn Thành) +210Dự bị cấp

210 - Nhất Nguyên cảnh

420 - Nhị Nguyên cảnh

630 - Tam Nguyên cảnhTrúc Linh kỳ

Nhất Dương cảnh (630)

Nhị Dương cảnh (+ 840)

Tam Dương cảnh (+1050)

Tứ Dương cảnh (+3780)

Ngũ Dương cảnh (+5250)Chiếu Hiện kỳ - Lục Dương cảnh (+6930)Thông U kỳ - Thất Dương cảnh (+8820)Hóa Hình kỳ - Bát Dương cảnh (+Thái Tịch kỳ - Cửu Dương cảnh (+Ngưng Thần kỳ - Thập Dương cảnh (+ ) - Bán thầnChân thần

Truyện ngẫu nhiên