Tâm chiến nội dung tóm tắt……Cổ tư hoành thân là đặc cảnh đội tinh anh, lại ở xuất ngũ giai đoạn trước phạm phải trí mạng sai lầm, làm cho hắn cuối cùng cuốn vào sở cảnh sát tối cao cơ mật hành động ~~Sở cảnh sát làm hắn đi đương nằm vùng?! Hắn đều mau lui lại dịch, còn muốn làm nguy hiểm công tác?!Đây là một hồi tình ý khảo nghiệm, là nghị chiến, là tình chiến, cũng là tâm chiến ^^……【 xem xét hoàn chỉnh văn án 】Tâm chiến mấu chốt tự:Tâm chiến, Mặc Kỳ Lân, nam khu, tình nghĩa, cường cường, niên hạTruyện ngẫu nhiên