/28
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Hồng Hoang chi ta là Chủ Thần 】 mang theo chí bảo Hỗn Độn Châu xuyên qua Hồng Hoang, Thiên Đạo có thiếu dung hợp Hỗn Độn Châu? Vừa xuyên qua liền mơ mơ hồ hồ đã biến thành Thiên Đạo chi chủ Hồng Hoang chưởng khống giả!

Chế tạo Hồng Hoang bản Chủ Thần không gian, tất cả Hồng Hoang cường giả là luân hồi giả.

Thôi động lượng kiếp hoàn thiện Hồng Hoang, xâm lấn dị giới thôn phệ bản nguyên, trong lúc bất tri bất giác Diệp Dạ đã đem Hồng Hoang thế giới chế tạo thành Chư Thiên Vạn Giới tối cường thế giới.

Bàn Cổ: Tại hạ Chủ Thần không gian lão đại ...

Truyện ngẫu nhiên