/3

Làm sụp đổ thế giới Kiana Bronya cùng Mei còn tại thánh Freyja học viện khoái hoạt lúc sinh sống.

Làm dã chính là hoa cùng đồng bạn đang tiến hành áo ngủ party thời điểm.

Làm Arknights đám người còn đang vì ngày mai mà cố gắng.

Đương dương Viêm thế giới đám người còn không có cùng đi qua cái kia mùa hè.

Một cái không biết tên đáp đề không gian phủ xuống.

Từ đây, hết thảy tựa hồ có chút lộn xộn......

......

Otto: “Cái kia ooo thế giới ta đây, thế mà chỉ là một cái kỳ quái tay?”

Dã chính là hoa: “Cái kia muốn thủ hộ mọi người nụ cười ta thật là một cái thành thục đại tỷ tỷ đâu.”

Bronya: “Cái gì, ta là ăn thịt người quái vật Amazon?”

Siegfried: “Cái gì, ta xuất quỹ Bronya, cái này sao có thể!”


Truyện ngẫu nhiên