/2

Một nữ N nam, nam quyền xã hội…… Xã hội đại hoàn cảnh hạ, nữ nhân thiếu đáng thương, càng ngày càng nhiều nam nhân trở thành không có thê tử người đáng thươngNữ chủ liền xuyên đi, thành hi hữu động vậtBổn văn toàn bộ kết thúc

Truyện ngẫu nhiên