/8
《 Thiên Khải kỷ nguyên 》 là một cái vượt thời đại võng du, mỗi cái người chơi tiến vào trò chơi sau đều sẽ đạt được một hạng thiên phú.

Vương lịch chỉ muốn làm cái thợ mỏ, ổn định dời gạch kiếm tiền.

Ai có thể nghĩ vậy mà thu được 【 Trưởng thành 】 thiên phú.

Đánh giết dã trư vương, sức mạnh +10 thể chất +10 đánh giết Ngân Lang Vương, sức mạnh +10 nhanh nhẹn +10 đánh giết chiến sĩ, sức mạnh +1 đánh giết pháp sư, trí lực +1......

Một người, tàn sát chúng sinh, vương lịch cung phía dưới, chúng sinh bình đẳng.

Truyện ngẫu nhiên