/7
Hắn!

Một cái phổ thông 21 thế kỷ tử trạch, bình thường chỉ thích chơi quốc phục trò chơi DNF[ Dungeon Fighter ]; Bởi vì một hồi ngoài ý muốn, hắn mang theo đế Huyết Thí thiên kỹ năng đi tới Fairy Tail thế giới bên trong; Hắc Ám Quân Chủ.

Cát cách; Kiếm chi chủ.

Kiếm Thần; Ba động..

Truyện ngẫu nhiên