/9

Một sớm xuyên qua đến cổ đại, chung cẩm tú có chút ngốc, gì ngoạn ý?Lão cha là cái bao cỏ, tùy ý thúc bá khi dễ chúng ta nương ba? Nương, hưu hắn!Không có trùng hút máu, nhật tử vui tươi hớn hở; ai u, bầu trời rớt xuống một cái tùy thân không gian đại bánh có nhân, cái này còn không phát đại tài?Cái gì? Cách vách nhị thiếu gia muốn phân một ly canh? Không thành! Chỗ tốt chỉ có thể là người trong nhà!Ngọa tào, có tiết tháo không? Cưới không thành liền phải ở rể?Bất quá, ta thích ngươi, những lời này như thế nào nghe như vậy dễ nghe đâu?Tính, xem ở hắn có thể biết trước tương lai phân thượng, miễn cưỡng thu hắn!

Truyện ngẫu nhiên