/12

Mạt thế buông xuống, vô số ma thú cùng dị thế giới chủng tộc dũng mãnh vào, địa cầu bị trò chơi hóa, nhân loại trở thành tầng chót nhất con mồi.Hết thảy đều là từ một bộ bài Tarot bắt đầu.Ở mạt thế trung giãy giụa ba năm khổng triết trọng sinh tới rồi ba năm trước đây mạt thế phát sinh kia một ngày.Hơn nữa phát hiện hắn có lưu trữ, đọc đương năng lực.Nhưng mà theo thời gian trôi qua, hắn chậm rãi phát hiện này phó bài Tarot nhưng không ngừng lưu trữ đọc đương như vậy đơn giản……......Truyện đã hoàn thành vs 1140cDo Link nhúng chưa có đủ nên mọi người ấn vào Link 2 đọc đỡ 21c cuối

Truyện ngẫu nhiên