/2
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Fairy tail chi anh hùng triệu hoán 】 một cái rất thích chơi LoL sinh viên, đột nhiên đi tới Fairy Tail thế giới, mà mang theo LoL sẽ phát sinh cái gì đâu.

Triệu hoán anh hùng, lấy anh hùng làm bản gốc tiếp thu ma pháp.

Hàn băng nữ vu cực hạn hàn băng.

Vô Cực Kiếm thánh phiêu dật kiếm thuật.

Chúng tinh chi tử thống ngự Tinh Linh.

Đương nhiên, còn có A Ly rung động lòng người.

Đàn nữ 36E......

Lại nhìn sông vũ là thế nào lợi dụng đủ loại anh...

Truyện ngẫu nhiên