/4
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Long châu: Siêu thần Vegetto 】 xuyên qua thành Vegetto, một cái hoàn mỹ nhất siêu cấp chiến sĩ!

Siêu ba trạng thái dưới liền bức ra Beerus toàn năng lượng hình thái, còn nhờ vào đó lĩnh ngộ thành thần thời cơ.

Nắm giữ nhiều tầng quy tắc chi lực thần chi năng lượng, chờ thành thần ngày, chính là siêu thần thời điểm.

Beerus, chờ ta thành thần ( Nghỉ ngơi ) trở về, hai ta lại đến so qua.

Truyện ngẫu nhiên