/9

Sao trời đại lục, một cái khổng lồ dị thế giới, mấy chục vạn năm tới nay vẫn luôn tu luyện đều là ma pháp cùng đấu khí.Nhưng mà, đương một thiếu niên huề nghịch thiên hỏa ảnh đổi hệ thống xuyên qua mà đến, sao trời đại lục còn có thể không bảo trì dĩ vãng bình tĩnh đâu?Ma pháp cùng nhẫn thuật, đấu khí cùng thể thuật, huyết mạch chi lực cùng huyết kế giới hạn chi gian lại có thể sát ra như thế nào hỏa hoa? Hết thảy đều ở 《 dị giới hỏa ảnh chiến ký 》.Truyện ngẫu nhiên