/7

Tố có thần đồng chi xưng tế nhiễm rớt nhập viễn cổ dị thế sau, một đài mắt thấy đến ba con bên hông chỉ hệ điều tiểu tạp dề, lộ ra lang giống nhau ánh mắt, tưởng đem nàng loát hồi sinh nhãi con nam nhân, nàng hoàn toàn hỏng mất! Đang lúc ba con đại dã nhân nàng đều không đối phó được khi, lúc này một con tiểu manh thú lại chạy tới xem náo nhiệt. A mẫu? Này mềm mại xưng hô làm tế nhiễm run lên: Thiên a, đó là cái gì quỷ đông đông? Một cái thần đồng thiếu nữ rớt nhập dị thế viễn cổ đại lục, đối mặt một đám dã thú nam nhân, nỗ lực chạy thoát chỉ làm ruộng không sinh nhãi con sinh hoạt hằng ngày ~~

Truyện ngẫu nhiên