/8
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Huyền huyễn: Ta là thần triều Thái Thượng Hoàng!】【 Tiêu hao 10 điểm khí vận, cả nước tư chất tu luyện +1】【 Tiêu hao một trăm điểm khí vận, chỉ định Hoàng tộc thành viên phải Thái Cổ Vương Thể, đại thành thời điểm có thể chém giết Đại Thánh!】【 Tiêu hao 1 vạn điểm khí vận, Hoàng tộc có đại năng chuyển thế, phối hợp chí tôn cốt, Tử Khí Đông Lai ba vạn dặm!】【 Tiêu hao 100 vạn điểm khí vận, kiến tạo Hóa Long Trì, tu luyện tăng thêm đề thăng gấp trăm lần!】 địch quốc gõ quan, yêu cầu cắt đất hòa thân!...

Truyện ngẫu nhiên