/6
【 Phi Lô mạng tiểu thuyết độc nhất ký hợp đồng tiểu thuyết: Ta tham gia Tokyo làm đạo sĩ 】 bởi vì một trận không ngờ, Bạch Vũ đi tới một cái Thần Quỷ phi Lô trong thế giới.

Vô số quỷ quái sống sờ sờ xuất hiện ở hiện thực.

Cũng may, hắn vẫn chưa tham gia thần thoại, quỷ quái vô số, nguy cơ tứ phía Hoa Hạ.

Mà là đi tới tương đối an toàn Nghê Hồng Tokyo.

Nhưng, nơi này đồng dạng mười phần nguy hiểm.

Vết nứt nữ, Sadako, Kayako......

Từng cái từng cái quái dị chuyện nhân vật nguy hiểm, liền tồn tại ở...

Truyện ngẫu nhiên