/6
Xuyên qua Đấu La chi Sinh Tử Bộ giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com một cái mang theo truyền thuyết cố sự bên trong Sinh Tử Bộ Võ Hồn xuyên qua mà đến thiếu niên, trở thành Đường Tam đệ đệ, tại Đấu La Đại Lục phong vân một đời, lại nhìn hắn như thế nào giải khai thân thế của mình, thu được tình cảm của mình, từ đó thành tựu vô thượng Thần Vương.

https://www.uukanshu.com


-------------------------------------

Truyện ngẫu nhiên