/3
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Trộm mộ chi Trái Ác Quỷ hệ thống 】 xuyên qua đến một cái sự kiện linh dị liên tiếp phát sinh, đủ loại cổ mộ truyền ngôn lưu hành trong thế giới.

Đây là một cái trộm mộ linh dị, quỷ quái cùng tồn tại quỷ dị thế giới.

Đồng dạng cũng là khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển thế giới.

Một ngày này, Giang Thành kích hoạt lên Trái Ác Quỷ hệ thống.

Từ đây đi lên đỉnh thế giới.

Người đeo trộm mộ hệ thống, quyền đả ngưu quỷ, chân đá Xà Thần.

Hắn có thể khởi tử hồi sinh, chưởng người sinh tử!

Hắn đảo ngược loạn âm dương, ...

Truyện ngẫu nhiên