/2
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Đại Tần: Từ Tử Lan hiên bắt đầu nhặt tạp thành thần 】 một buổi sáng xuyên qua, đi tới Tần Thời Minh Nguyệt thế giới, hơn nữa khóa lại một cái nhặt tạp thành thần hệ thống.......

“Đinh, chúc mừng túc chủ nhặt một trương tam giai tạp, thu được cổ cầm khúc Phượng Cầu Hoàng một khúc, tông sư cấp nội lực đan một cái, gần tới rượu kiếm thuật một bộ!” “Đinh, chúc mừng túc chủ nhặt một trương nhị giai tạp, thu được nghê thường vũ y một kiện, Huyết Bồ Đề mười cái!” “Đinh, chúc mừng túc chủ nhặt một trương ngũ giai tạp, ...

Truyện ngẫu nhiên