/12

Tỉnh dậy, Từ Đồng Đạo trở lại 17 tuổi năm ấy, nhà hắn gian nan nhất thời kỳ.


Ba hắn thua cuộc không ít tiền, cùng đại bá của hắn quả phụ bỏ trốn, để lại cho cả nhà một nhóm món nợ.


Biết điều bên trong mẫu thân của Hướng một người căn bản không nuôi sống huynh muội bọn họ ba người.


Hắn vừa mới kết thúc trung khảo không lâu.


Em trai đang học sơ nhị.


Muội muội đang học sơ nhất.


Đặt ở người cả nhà trước mặt đầu tiên là vấn đề ăn cơm.


Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Trở Lại 1998!

Truyện ngẫu nhiên