/3
Lạc chín xuyên người mặc Đấu La Đại Lục, bề ngoài cùng khí chất đều thành thế giới tồn tại cao cấp nhất, người mang “Vừa thấy đã yêu ” buff.
Từ đây, trong mắt người khác nữ thần, lại đối với hắn triển khai mãnh liệt truy cầu!
Bỉ Bỉ Đông: “Chín xuyên là tri kỷ của ta, cũng chỉ có hắn hiểu ủy khuất của ta, ai cũng không cho phép giành với ta!”
Mười vạn năm lưu manh thỏ: “Chín xuyên nam thần!!!”
Liễu Nhị Long: “Ngươi không trốn thoát được!

Ta cùng định ngươi !”
......
“Đinh!

Thẻ người tốt hệ thống đăng nhập!”
Muốn trở nên mạnh mẽ, nhất định phải cho đuổi ngược nữ thần của ta phát thẻ người tốt? Lạc chín xuyên mộng, nhưng vì trở nên mạnh mẽ, hắn chỉ có thể......
“Đinh!

Ban thưởng thần cấp Võ Hồn!”
“Đinh!

Ban thưởng thần cấp cầm nghệ!”
“Đinh!

Ban thưởng lưu ly bảo thể!”

Truyện ngẫu nhiên