/5
【 Phi lô tiểu thuyết Internet độc nhất vô nhị ký kết tiểu thuyết: Đại Tần: Trấn Thế Long thần Thái tử 】 xuyên qua đến Tần thời thế giới, trở thành Tần Vương Doanh Chính lưu lạc bên ngoài con tư sinh.

Người mang ‘ Đế Vương bảo rương ’ hệ thống, võ công, kỹ năng, hi hữu dược liệu, thậm chí rồng ở trong truyền thuyết trứng đều có thể tại trong hòm báu thu hoạch.

Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thần cấp công pháp —— Long Thần công.

Đinh, chúc mừng túc chủ thu được thần cấp người hầu —— Quét rác tăng.

Đinh, chúc mừng túc chủ thu được không trứng nở trứng rồng......................

Truyện ngẫu nhiên