/19

Tiệm cầm đồ thực tập sinh trần tu cơ duyên xảo hợp được đến một quả cổ ngọc bội, đạt được siêu phàm giám bảo năng lực……Từ đây, trở thành đồ cổ giới thái sơn bắc đẩu, phú khả địch quốc.Khai quải nhân sinh, hoàn toàn mở ra!

Truyện ngẫu nhiên