/3

( quyển sách vĩnh cửu miễn phí )Lâm Lạc thực đau đầu, xuyên qua đến Đấu La đại lục không nói, hắn còn không hiểu ra sao trói định đánh dấu hệ thống.“Đinh”“Ở ngàn nhận tuyết trong lòng ngực tiến hành đánh dấu, đạt được khí vận thêm vào.”“Đinh”“Đánh bại đường tam tiến hành đánh dấu, đạt được bất diệt thần thể.”Như vậy, lâm Lạc không ngừng hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ.Có một lần……Ngàn nhận tuyết: “Lâm Lạc ngươi hôn ta làm gì?”Lâm Lạc bĩu môi, nói thầm nói: “Còn không phải là hôn ngươi một ngụm sao, thuận tiện hoàn thành đánh dấu nhiệm vụ, dùng đến truy ta suốt một tháng sao?”Truyện ngẫu nhiên