/22

Địa cầu tiến vào linh khí sống lại thời đại, nhân loại mở ra dị năng thức tỉnh! Giang Nam bắt đầu thức tỉnh mạnh nhất hàng vỉa hè hệ thống, mạnh mẽ nước thuốc? Giải độc tiểu đậu nành? May mắn anh đào? Cung không đủ cầu! Thế giới đỉnh cấp thần hào, nhà giàu số một, mỹ nữ giáo hoa, nhân khí chủ bá, cao lãnh nữ thần, đỉnh cường giả sôi nổi tiến đến cầu mua. Giang Nam: “Ta đối tiền trăm triệu điểm đều không có hứng thú! Ta chỉ nghĩ hố…… Ngạch, nguyện vọng của ta là thế giới hoà bình!” "

Truyện ngẫu nhiên