Truyện Cổ điển

[Hoàn][Xuyên sách][Edit] Tiểu thiếp không dễ làm

THÁI TỬ PHI - Nhạc Nhan

Sủng phi không dễ dàng (End)

[ Đam mỹ ] BẢY ĐÊM THÁNH SỦNG TẠI LÃNH CUNG

[Re-up] CẦU NỮ - Triệu Hi Chi (Edit full)

[BH.CĐ][Hoàn] Tướng quân đêm nay lại ra ngoài rồi | Nhân Phong Nhứ

Lụa đỏ- Trầm Nhược Thư

[Edit-Quyển 1] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

[EDIT FULL] Nhượng Xuân Quang - Giá Oản Chúc

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy

CĐ_THIÊN ĐỊNH LƯƠNG DUYÊN (Full)

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cổ mộ có một ổ xà

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT]

Hoang Dã Kiều Thê Viễn Cổ Làm Ruộng Vội full

Trưởng Tẩu Làm Khó

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt Thượng

[Castle Series] The Little Empress

Sơn Tinh & Thủy Tinh ( mối tình ngoại truyện)

Next