Truyện Cổ điển

[Hoàn][Xuyên sách][Edit] Tiểu thiếp không dễ làm

THÁI TỬ PHI - Nhạc Nhan

Sủng phi không dễ dàng (End)

[Re-up] CẦU NỮ - Triệu Hi Chi (Edit full)

[ Đam mỹ ] BẢY ĐÊM THÁNH SỦNG TẠI LÃNH CUNG

[Edit-Quyển 1] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung

[ĐM-Hoàn] Tháng ngày giành ảnh đế với Thái tử - Diệp Trần Niên

[BHTT] [Edit] Phượng Linh Kỷ _ Tái Kiến Đông Lưu Thủy

[BH.CĐ][Hoàn] Tướng quân đêm nay lại ra ngoài rồi | Nhân Phong Nhứ

[EDIT FULL] Nhượng Xuân Quang - Giá Oản Chúc

[🅡🅔🅤🅟] [Hoàn] Cổ mộ có một ổ xà

(nữ phụ, xuyên không) NHÂN VẬT PHẢN DIỆN MANH PHU [EDIT]

[BJYX | EDIT] Tỏa Thanh Thu

[ĐM/Edit] [Hoàn] Sau khi xuyên thư HE với ông chủ cố chấp - Hữu Thi Vô Tửu

(cổ đại, cung đấu,...) SỦNG PHI

|BHTT|QT| Sủng phi cự liêu - Liễm Chu

[BHTT][Edit] [Đang Beta] Trùng sinh Các chủ có bệnh - Thời Vi Nguyệt Thượng

Lisé

Next