Truyện liên quan đến Vụ Thỉ Dực

Hiền Thê Khó Làm

Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng

Hy Vọng Của Nhan Họa

Hiền Thê Xui Xẻo

Hiền Thê Cực Khỏe

Thê Điều Lệnh

Hướng Dẫn Cưng Chiều Vợ

Tinh Tế Sủng Hôn

Liêu Thần

Cùng Trời Với Thú

Trùng Sinh Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Tiểu Yêu Thê Convert

Vũ Trụ Cấp Sủng Ái Convert

Phu Quân Là Vị Lai Đại Ma Vương Làm Sao Bây Giờ?

Cùng Thiên Đồng Thú Convert

Độc Thê Không Dễ Làm Convert

Cùng Sa Đọa Chi Chủ Yêu Đương Convert

Hắc Hóa Thánh Kỵ Sĩ

Liêu Thần [ Xuyên Nhanh ] Convert

Xuyên Nhanh: Hôm Nay Lại Thu Hoạch Bàn Tay Vàng Convert

Nhan Họa Khả Kỳ Convert

Cùng Chiến Thần Kết Hôn Sau Convert

Tinh Tế Sủng Thê Chỉ Nam Convert

Dữ Thiên Đồng Thú [ Tu Tiên ] Convert

Đại Lão Xuyên Thành Ngược Văn Pháo Hôi Xuyên Nhanh Convert

Hiền Thê Ngốc Nghếch

[ Cổ Xuyên Vị ] Tinh Tế Sủng Hôn

Trọng Sinh Chi Nghịch Chuyển Tiên Đồ

Từ Thái Giám Bắt Đầu / Mãn Cấp Đại Lão Ở Ngược Văn (Xuyên Nhanh)

Không Phụ Thê Duyên

Bị Sư Đệ Luyện Thành Con Rối Sau Ta Vô Địch