Truyện của tác giả:

 • Này Nhân Vật Chính Rất Mạnh Lại Cẩn Thận

  Này Nhân Vật Chính Rất Mạnh Lại Cẩn Thận

  Bạn đang đọc truyện Này Nhân Vật Chính Rất Mạnh Lại Cẩn Thận của tác giả Thâu Thần Nguyệt Tuế

  Tên đầy đủ: Cái Này Nhân Vật Chính Rõ Ràng Rất Mạnh Lại Dị Thường Cẩn Thận

  Giới thiệu vắn tắt?

  Cái gì giới thiệu vắn tắt?

  Cẩn thận lý do, giới thiệu vắn tắt cái gì liền không viết.
 • Ta Tay Trái Có Thể Khai Quang

  Ta Tay Trái Có Thể Khai Quang

  Bạn đang đọc truyện Ta Tay Trái Có Thể Khai Quang của tác giả Thâu Thần Nguyệt Tuế

  Một phiến trôi nổi tại hư không, không biết phiêu tới đâu đại lục bên trên.

  Ba hảo thanh niên Diệp Bình An, ngã lạc vách núi, ăn nhầm linh quả, lấy được khai quang tay trái.

  Nhu nhất nhu, nhu nhất nhu, tu tiên lộ thượng không cần sầu.

  Nắn nhất nắn, nắn nhất nắn, tu tiên lộ thượng chuyện lý thú nhiều.