Truyện của tác giả:

 • Ngự Thú Gia Tộc: Ta Có Một Bản Vạn Linh Đồ Giám

  Ngự Thú Gia Tộc: Ta Có Một Bản Vạn Linh Đồ Giám

  Bạn đang đọc truyện Ngự Thú Gia Tộc: Ta Có Một Bản Vạn Linh Đồ Giám của tác giả Thanh Tĩnh Thạch 1

  Trùng sinh đến Thái Hành sơn Diệp gia, thân mang vạn linh đồ giám

  Ngự thú, ngự sông núi, ngự cỏ cây

  Từ dục chân linh, dẫn đầu gia tộc trở thành một đời Tiên gia!

  【 gia tộc tu tiên 】 【 phàm nhân lưu 】 【 ngự thú 】

  Không Thánh Mẫu, sát phạt quả đoán, không hệ thống