Truyện của tác giả:

 • Thiên Kiêu Từ Hôn, Ta Rút Ra Tiền Tố Tu Hành

  Thiên Kiêu Từ Hôn, Ta Rút Ra Tiền Tố Tu Hành

  Bạn đang đọc truyện Thiên Kiêu Từ Hôn, Ta Rút Ra Tiền Tố Tu Hành của tác giả Nhất Trực Trọng Quyền

  Nhân ngôn, khác cẩn thiên mệnh.

  Xuyên qua thành Thẩm gia bị chán ghét mà vứt bỏ hậu bối, hoàng thất lại đem thiên chi kiêu nữ tứ hôn cho mình.

  Thiên chi kiêu nữ vui vẻ Thẩm gia trưởng tử, Thẩm gia cũng là không muốn mình cưới được như vậy tiên tử.

  Đều nói cái này nghèo túng thiếu niên, tự nhiên nhận mệnh, có thể nào trèo cao thiên kiêu.

  Nhưng mặc dù nói thiên mệnh, chẳng lẽ không phải nhân sự!