Truyện của tác giả:

 • Tần Thời: Quỷ Cốc, Để Ngươi Tung Hoành Không Để Ngươi Thống Nhất

  Tần Thời: Quỷ Cốc, Để Ngươi Tung Hoành Không Để Ngươi Thống Nhất

  Bạn đang đọc truyện Tần Thời: Quỷ Cốc, Để Ngươi Tung Hoành Không Để Ngươi Thống Nhất của tác giả Ngã Ái Bạch Trảm Kê 1955

  ào Siêu xuyên việt Tần Thời Minh Nguyệt, thu được hệ thống, lại phát hiện hệ thống này có chút không đứng đắn. . .

  "Keng! Lựa chọn thành công, thu hoạch được thưởng: 《 Ngọc Hư kiếm pháp 》 đại thành "

  "Keng! Lựa chọn thành công, thu hoạch được thưởng: 《 Bách Bộ Phi Kiếm 》 "

  "Keng, lựa chọn thành công, thu hoạch được thưởng: 《 Chuyển Luân chi thuật 》" . . .

  Liền, Kinh Kha: "Không biết vì sao, Lệ Cơ gần nhất đều không để ý ta."

  Ngụy Vô Kỵ: "Ta tổng cảm giác có thứ gì trọng yếu bị người cướp đi, nhưng lại không nói ra được."

  Thái tử Đan: "Đông Quân đây, ta lớn như vậy một cái Đông Quân chạy đi đâu rồi?"

  Tào Siêu: "Các ngươi đều nhìn ta làm gì, ta một ngày hàng thánh nhân, những chuyện rắm chó đen đủi này cùng ta lại có quan hệ gì?"

  Mười mấy năm sau, Tần Thời lại không Thiên Minh, Nguyệt Nhi, . . .