Truyện của tác giả:

 • Nông Môn Thanh Vân Lộ

  Nông Môn Thanh Vân Lộ

  Bạn đang đọc truyện Nông Môn Thanh Vân Lộ của tác giả Mai Vô Khuyết

  Đông Thanh là Tương vương phi thiếp thân tỳ nữ, tận trung cương vị hình như chó dại.

  Lại gặp chủ tử bán ra, trằn trọc bán vào nông gia, cùng một thằng ngu làm vợ.

  Đồ đần nói: Đông Thanh là thường xanh cây cao, biết lái hoa có thể làm thuốc, trông được lại trúng dùng, quả thật tốt vật.

  Đồ đần còn nói: Ngươi nếu không bỏ, ta giúp ngươi thẳng lên mây xanh.

  Đông Thanh nhỏ xem xét, phu quân này cơ thể khoẻ mạnh tương tự đàn lang, còn cẩn thận đưa nàng để ở trong lòng, rất tốt!

  Từ đây, vợ chồng dắt tay đồng tiến, từng bước từng bước thẳng đến mây xanh, thay cái tư thế bò đến cùng chủ cũ ngang hàng độ cao!

  Đông Thanh: (^ω^) phu quân của ta cũng quyền cao chức trọng, hơn nữa không có động phòng thiếp thất nha.

  Tương vương phi: (╯‵□′)╯︵┻━┻