Truyện của tác giả:

 • Từ Thiên Lao Đi Ra Nam Nhân

  Từ Thiên Lao Đi Ra Nam Nhân

  Bạn đang đọc truyện Từ Thiên Lao Đi Ra Nam Nhân của tác giả Lưu Manh Lão Vương

  Dùng thời gian ba năm chơi chết hệ thống, trở thành chúa tể.

  Mang theo một đám tử tù, từ Tuyệt Cảnh trường uyên tiến vào Tu Tiên giới.

  Lấy sát lục bố cục, đồ mấy chục vạn tu sĩ; lấy tài năng kinh tế, loạn cả tòa thiên hạ; lấy sức một mình, sáng lập thời đại, xoay chuyển Cửu Châu vận mệnh!

  Chấp cờ khắp thiên hạ, chúng sinh đều quân cờ.

  Ta gọi Sở Dạ, ta tại nhân gian chấp chưởng 100 vạn thần ma.