Truyện của tác giả:

 • Bắt Đầu Triệu Hoán: Ta Đúng Là Phía Sau Màn Hắc Thủ

  Bắt Đầu Triệu Hoán: Ta Đúng Là Phía Sau Màn Hắc Thủ

  Bạn đang đọc truyện Bắt Đầu Triệu Hoán: Ta Đúng Là Phía Sau Màn Hắc Thủ của tác giả Giả Tưởng Tác Đích Não Động

  Xuyên qua làm Đại Càn hoàng triều không cách nào tu hành lục hoàng tử.

  Có thể triệu hoán Hoa Hạ đủ loại nhân vật thế lực.

  Ẩn giấu ở Đại Càn chỗ sâu La Võng, võ lâm chính đạo lãnh tụ Võ Đang phái, thu thập thiên hạ tài bảo Kim Tiền bang, thiên hạ đệ nhất bang phái Cái bang, bình luận sách thiên hạ Bách Hiểu Sinh, làm việc quái đản Ma giáo. . . .

  Bất tri bất giác, toàn bộ Đại Càn triều đình, võ lâm đều bị nó triệt để khống chế.

  "Các vị đại thần, vị hoàng tử kia có thể làm thái tử?" Đại Càn hoàng đế hỏi như thế.

  Lại thấy lục hoàng tử chậm chậm đi tới, nói: "Mời phụ hoàng thoái vị."

  Chúng thần đều phụ: "Mời bệ hạ thoái vị!"