Truyện của tác giả:

 • Quy Tắc Quái Đàm: Người Nhà Của Ta Không Bình Thường

  Quy Tắc Quái Đàm: Người Nhà Của Ta Không Bình Thường

  Bạn đang đọc truyện Quy Tắc Quái Đàm: Người Nhà Của Ta Không Bình Thường của tác giả Bạch Hồ Tử

  【 kinh hãi + suy luận + hệ thống 】 quỷ dị sống lại, quy tắc quái đàm xâm lấn đến thế giới các nơi.

  Chu Bạch với tư cách Thiên Tuyển người, đại biểu Đại Hạ Quốc tiến vào quái đàm trò chơi. Cái thứ nhất quái đàm, là bốn khẩu chi gia.
  【 ngươi cùng thê tử, còn có ba mẹ cùng một chỗ ở. Nhưng xin nhớ kỹ, trong nhà của ngươi chỉ có ba người. 】
  【 ngươi có thể tin tưởng thê tử của ngươi, trừ phi nàng tháo xuống màu đỏ cài tóc. 】
  【 ngươi cùng thê tử không có đã sanh tiểu hài tử, nếu như nửa đêm nghe được hài nhi khóc thanh âm, không cần để ý tới. 】
  【 nhớ lấy, không có thể cùng thê tử của ngươi cùng phòng. 】