Truyện của tác giả:

 • Thanh Xuyên Hoàng Phi Muốn Nuông Chiều

  Thanh Xuyên Hoàng Phi Muốn Nuông Chiều

  Bạn đang đọc truyện Thanh Xuyên Hoàng Phi Muốn Nuông Chiều của tác giả Ám Hương

  Mặc đến Thanh triều, Ôn Hinh trên cơ bản liền tuyệt vọng!

  Tại cái này thanh xuyên nhiều như chó, chủ tử khắp nơi trên đất đi, trước có Lý thị ác hổ cản đường, sau có Niên thị từng bước ép sát, còn có Phúc Tấn bốn phía phóng hỏa, muốn an an dật dật sinh hoạt, quả thực là khó như lên trời.

  Luận muốn giết ra khỏi trùng vây, an ổn sống qua ngày, làm sao phá? Online chờ, rất cấp bách.

  Tứ Tứ chững chạc đàng hoàng biểu thị: ". . . Đến vẩy ta a, vẩy đến chính là của ngươi, gia để ngươi an ổn cả một đời!"

  Ôn Hinh nước mắt chạy: "Tứ gia, cầu không hẹn!"

  Vẩy ngươi, càng tuyệt vọng hơn a.