Intro


Tên truyện:
LUV is not over
Tác giả:
Hoàng Lạc Hi
(hoanglachi)
Tình trạng:
Đang lười viết"Cảm ơn vì đã xuất hiện, tạo nên khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời."
___
Note: Mỗi chap là một câu chuyện/kỷ niệm riêng.