Đọc Truyện Yzl | Mùa thu, cà chua và đất trồng 16˚C - GICUNGCO.ORG

Mùa thu nhàm chán nhất, những ngày thời tiết lặp đi lặp lãi mãi chẳng kết thúc, thời gian như đặc quánh ở một lối rẽ nào đó trên đại lộ, cố ngăn không cho mùa đông kịp đến với thành phố, còn những kẻ điên thì dường như lại điên hơn hẳn khi thường.

-
Writer: hành lá.
Pairing: Nguyên Châu Luật - Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên.
Status: Ongoing.

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 48,126,772

Luợt xem: 4,669,619

Luợt xem: 17,375,773

Luợt xem: 6,121,448

Luợt xem: 1,610,934

Luợt xem: 156,154,290

Luợt xem: 7,723,855

Luợt xem: 2,975,703

Luợt xem: 4,762,635