Đọc Truyện Yêu Một Kẻ Máu Lạnh. [YAOI, YANDERE, SM] - GICUNGCO.ORG

Youjo Matsuda, cậu đem lòng yêu sâu đậm Otenru Kurota nhưng tình yêu ấy không được đáp lại dẫn đến việc cậu đã làm mọi cách điên cuồng với bản thân chỉ để được hắn yêu thương...
Cuối cùng...đến khi cậu bỏ cuộc...thì...

Truyện đang xem

Về tác giả