Đọc Truyện Yêu anh thật đau khổ - GICUNGCO.ORG

Cái này tôi viết khi tôi mới lớp 7, còn giờ tôi cb lên lớp 12 moẹ rồi :'))
Nên đọc mn sẽ thấy bị lủng củng. Nma thôi tôi vẫn sẽ để đây, vì dù sao nó cũng là đứa con đầu lòng của tôi. Không nỡ xoá đi :'((

Truyện đang xem

Về tác giả