Đọc Truyện  (Yết _Bình) Tam Tiểu Thư Tinh Nghịch  [Tạm Ngưng] - GICUNGCO.ORG

Thienbinhlira
Truyện viết theo tưởng tượng của ta.
Lần đầu tiên viết truyện tất sẽ có sai xót
Nhân vật sẽ là tên 12 chòm sao
Số phận họ sẽ do ta quyết định
Ta cuồng couple yết _ bình nên truyện này sẽ do họ làm chính .
Truyện xoay quanh thiên Bình
Trong tình trạng đang viết
Độ dài chưa biết
Yết nam
Bình nữ

Truyện đang xem

Về tác giả