Đọc Truyện [ Yeonbin ]   Anh ơi - GICUNGCO.ORG

"Anh ơi"

"Em thích anh lắm!"


"Vì em là nhóm trưởng nên em sẽ quyết định"
Vui lòng không re-up, không đem fic đi đâu khi không có sự cho phép của tác giả.
Viết bởi dadibuba

Truyện đang xem

Về tác giả