Đọc Truyện [ Yeonbin ]   Anh ơi - GICUNGCO.ORG

"Anh ơi"

"Em thích anh lắm!"


"Vì em là nhóm trưởng nên em sẽ quyết định"
Vui lòng không re-up, không đem fic đi đâu khi không có sự cho phép của tác giả.
Viết bởi dadibuba

Truyện đang xem

Về tác giả

Luợt xem: 15,855

Luợt xem: 17,157

Luợt xem: 25,574

Luợt xem: 1,367

Luợt xem: 29,729

Luợt xem: 18,054

Luợt xem: 5,928

Luợt xem: 12,830

Luợt xem: 43,312

Luợt xem: 62,889