Đọc Truyện [YANDERE, SM] Người Cha Tồi. - GICUNGCO.ORG

Câu chuyện về Minamoto Yuu, cậu diễn viên nổi tiếng và người cha tồi tệ của cậu.

...

- Ông là đồ tồi.

- Nhưng ta vẫn là cha của con.

Truyện đang xem

Về tác giả