Đọc Truyện Xuyên nhanh phát sóng trực tiếp: Vai ác BOSS là Nữ đế! - GICUNGCO.ORG

Hán Việt: Khoái xuyên trực bá: Phản phái BOSS thị nữ đế!

Tác giả: Đế Cửu Di

Sủng Ái ' ngoài ý muốn tử vong ' trói định một hệ thống đàn, bên trong mỗi người là đại lão.

Vì thế nàng đi lên một cái xuyên qua thời không vì ' vai chính ' đánh phụ trợ con đường.

Tinh tế chúng sinh đều có bệnh, chỉ có vai ác nhất ngưu bức!

Thấy rõ các vị đại lão thật · hắc liên hoa · tính cách, Sủng Ái quyết định xử lý các nàng xưng đế!

Mỗ nam nhân: Vô luận ở nơi nào, ngươi đều trốn không thoát!

Sủng Ái: "......"

Công lược không thành -- tô, sủng, ngọt!

Source: https://wikidich.com/truyen/xuyen-nhanh-phat-song-truc-tiep-vai-ac-b-WdEkYe8h7Gb52qAm#!

Truyện đang xem

Về tác giả