Đọc Truyện [Xuyên không - Cổ đại] Vương phi vô lại của Hàn vương - GICUNGCO.ORG

Tác giả: Nguyệt Thượng Hồng

Thể loại: Xuyên không, 1vs1, Sủng, HE

Edit: ngannhi123, Hạ Tiểu Phong

Beta: amy pham

Nguồn: http://diendanlequydon.com

Giới thiệu nội dung:

Ba nghìn sủng ái một thân, một nữ tử ranh mãnh, rãnh rỗi thì làm loạn, cướp chút đồ, không rãnh cũng quạt gió, thổi lửa, thỉnh thoảng lại có suy nghĩ mới lạ, tóm lại dáng dấp không khuynh thành nhưng cuộc sống không thiếu đặc sắc.

Gặp gỡ hoàng tử hận nữ nhân thấu xương, tránh nữ nhân như tránh rắn độc, vậy mà không nhịn được muốn bẻ hoa. Cộng thêm một vị gia gia là lão ngoan đồng, thỉnh thoảng có tiếng cũng có miếng, đầu động kinh, cả ngày chỉ nghĩ ôm ngoại tôn, thỉnh thoảng nhảy lên ra ngoài nhạo báng cuộc sống muôn hình vạn trạng.

Truyện đang xem

Về tác giả